แนวทางการเข้าใช้ระบบแบบบันทึกการให้คำปรึกษา (สำหรับอาจารย์)
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2559
แนวทางการเข้าใช้ระบบแบบบันทึกการให้คำปรึกษาและการขอรับคำปรึกษา
ระบบการให้คำปรึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เพิ่มช่องทางการติดต่อขอรับคำปรึกษาและการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา ...
คู่มือหน่วยงานให้บริการภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม